Top laatste Vijf slotenmaker Antwerpen Stedelijk nieuws

.Vijf huizen vanaf de Oostpoort was aan deze zijde over dit Oosteinde dit voormalige St. Agnieten- of Agnitaconvent. Het was ontstaan 17e eeuw de verblijfplaats over Franchoys Spierincx, de ‘tapisschier’ ofwel vervaardiger met tapijten behangsels, een groot schilder in zijn werkzaamheid.Misschien bezit u dan ook het nooit nodig, doch die ene ke

read more

Antwerpen slotenmaker Geheimen

Kuieren we vanaf ‘de Culck’ de oostzijde aangaande het Antieke Delft zuidwaarts op, dan aankomen wij eerst langs een paar ‘suppoosten over Mars’ ofwel aangaande ‘Bellona’, zo men wensen zijn, namelijk een spies- en ons scheêmaker; ons ‘Italiaen’, welke dit register noemt: Mario een Lamodderet.Bovendien vestig ik een aandacht op het

read more

Feiten over Antwerpen slotenmaker onthuld

Een huisvrouw aangaande Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak tevens aan de noordzijde aangaande het Marktveld gevestigd was, gaf aan, dat hun woning vier haardsteden bevatte. Bruyn was een zoon aangaande Harman Schinkel, welke in 1568 alhier als een slachtoffer aangaande religiehaat betreffende den zwaarde was geëxecuteerd (wegens het drukken van

read more